Κρανίδι

Ερμιόνη

Πόρτο Χέλι

Κοιλάδα

Δίδυμα


Διαχείριση απορριμμάτων

πρόστιμο 20000  στις 22-7-2014 για τον κάμπο Κρανιδίουhttps://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A7%CE%A0%CE%917%CE%9B1-4%CE%A16Πέμπτη 13-02-2014 Tokas Anaoinosi-3Το πρόστιμο των 10000 ευρώ το οποίο επεβλήθη από το τμήμα Περιβάλλοντος καιΥδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας στις 10-02-2014, για τηνεναπόθεση σκουπιδιών σε χώρο δίπλα στο βιολογικό Κρανιδίου (ΕΕΛ), δεν ήτανβεβαίως το πρώτο για την διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο Ερμιονίδας.Ειχε προηγηθεί και η επιβολή προστίμου ύψους 20000 ευρώ στις 21 Αυγούστου2012 από τον ίδιο φορέα για ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων στη θέση «ΣταυρόςΔιδύμων».Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση λοιπόν ο Δήμος Ερμιονίδας καλείται ναπροβεί στην άμεση παύση λειτουργίας του χώρου με την απομάκρυνση τωναπορριμμάτων σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση και την αποκατάσταση του χώρουαυτού ενημερώνοντας την υπηρεσία.Ο νόμιμος χώρος όμως είναι αυτός του Σταυρού Διδύμων ο οποίος καιαδειοδοτήθηκε με την ΑΕΠΟ 2823/7-8-2009 του ΓΓ Περιφέρειας Πελοποννήσου καιείναι ήδη υπερ-κορεσμένος από δέματα και χύδην σκουπίδια που στο σύνολό τουςμπορεί και να ξεπερνούν τους 80000 τόνους.Η κατάσταση κορεσμού που δημιουργήθηκε στα Δίδυμα Ερμιονίδας, λόγω τηςκαθυστέρησης υλοποίησης των υποδομών του ΠΕΣΔΑ και ο κίνδυνος που διέτρεχεη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, οδήγησε στη μεταφορά των απορριμμάτων στοΧΥΤΑ Λιοσίων με έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης Εσωτερικών και ΠΕΚΑστις 14-03-2013.Με την λήξη όμως της παραπάνω ΚΥΑ δεν κατέστη δυνατό να παραταθεί ημεταφορά τους και έτσι δημιουργήθηκε η σημερινή κατάσταση με τον κίνδυνο γιατην δημόσια υγεία να είναι μεγαλύτερος από ποτέ.Tokas Anakoinosi-1ευθύνη της Δημοτικής Αρχής αλλά και της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο θέματης διαχείρισης των απορριμμάτων είναι μεγάλη και υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίαςνέων χωματερών, όπως αυτή που εμφανίστηκε τις τελευταίες μέρες στο Λουκαΐτι,όπου κάποιοι προσπάθησαν να βάλουν και φωτιά:Tokas Anakoinosi-2 Εμείς, η Νέα Δυναμική Πορεία Ερμιονίδας, έχοντας ως προτεραιότητα των επιλογώνμας την επίλυση του μεγάλου προβλήματος της διαμορφωθείσας κατάστασης στοθέμα των σκουπιδιών, καλούμε τη Δημοτική Αρχή : 

α) να σταματήσει άμεσα την δημιουργία νέων παράνομων χωματερών,β) να πράξει τα δέοντα πιέζοντας τόσο τον Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη όσο και την Περιφέρεια Πελοποννήσου ώστε να υπάρξει παράταση και νέα ΚΥΑ για την μεταφορά των απορριμμάτων στη Φυλή ή στο ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου,γ) να ενεργοποιήσει την 5μελή επιτροπή που όρισε με την με αριθμό 112/13-05-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας με κύριο έργο την εξεύρεση κατάλληλου και νόμιμου χώρου, ώστε να συγκεντρώνονται τα σκουπίδια και να μεταφορτώνονται μέχρι την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού,δ) παράλληλα η περιοχή πρέπει να αποσυμφορηθεί από τον μεγάλο όγκο των  απορριμμάτων με ενίσχυση της προσπάθειας στον τομέα της ανακύκλωσης     εναρμονιζόμενοι  και με την δέσμευση που έχουμε  απέναντι στους στόχους  της ΕΕ για μείωση 50%  έως το 2020.ε) να ζητήσει την αποκατάσταση του χώρου στο Σταυρό Διδύμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της ΚΥΑ 50910/2003, σύμφωνα με την οποία ο αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης, μετά την καθοιονδήποτε τρόπο παύση λειτουργίας της εγκατάστασης προβαίνει σε αποκατάσταση τυχόν περιβαλλοντικών ζημιών, και τέλος στ) να διεξάγει αναλύσεις στα νερά της περιοχής μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών και να δώσει στη δημοσιότητα τα ανάλογα πιστοποιητικά.     Ο Επικεφαλής της  ΝΕΔΥΠΕΡ     Τάσος Τόκαςhttp://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A97%CE%9B1-872


Δημοσιεύτηκε στις 13 February 2014

Επιστροφή στην αρχική σελίδα