Κρανίδι

Ερμιόνη

Πόρτο Χέλι

Κοιλάδα

Δίδυμα


 13 Ιαν 2014

 Υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Παπούλια το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο προβλέπεται σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Η Γενική Γραμματεία θα εποπτεύει και θα συντονίζει τη δράση των υπουργείων Εσωτερικών, ΥΠΕΚΑ, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων.Για τη λειτουργία της προβλέπεται η σύσταση μίας θέσης μετακλητού γενικού γραμματέα, προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας. Η θέση θα καλύπτεται με διορισμό ή ανάθεση καθηκόντων με απόφαση του πρωθυπουργού. Επίσης προβλέπεται μία θέση ειδικού συμβούλου, μία θέση ειδικού συνεργάτη και τρεις θέσεις διοικητικών υπαλλήλων.Σε πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΓΓ, θα συγκαλούνται συσκέψεις συντονισμού με εκπροσώπους των φορέων της κεντρικής διοίκησης ενώ θα συγκροτούνται και ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων υπουργείων και Φορέων.Παράλληλα, θα προάγεται η εθνική στρατηγική στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, θα μεριμνά για την τήρηση των κανόνων και αρχών της ευρωπαϊκής και εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων ενώ θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί και την αποδοτικότητα των δράσεων των φορέων στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων.Επίσης, η ΓΓ θα διευκολύνει καθώς και θα υποστήριζει τους δημόσιους και ιδιωτιούς φορείς στο πλαίσιο των διαδικασιών αδειοδότησης, ενώ θα παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων διαχείρισης αποβλήτων και την απορροφητικότητα των χρηματοδοτούμενων έργων. Θα συντάσσει ετήσια έκθεση, την οποία θα παρουσιάζει στην αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής. 


Δημοσιεύτηκε στις 12 January 2014

Επιστροφή στην αρχική σελίδα