Κρανίδι

Ερμιόνη

Πόρτο Χέλι

Κοιλάδα

Δίδυμα


ΑπορρίμματαΠαρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017Επειδή το τελευταίο διάστημα κάποιοι προσπαθούν να καπηλευτούν τις προσλήψεις στον Δήμο Ερμιονίδας σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά κύριο λόγο στον τομέα της καθαριότητας η ΝΕΔΥΠΕΡ έχει να επισημάνει τα εξής:Με την Απόφ. 4/2017 του ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας και όπως γίνεται κάθε χρόνο εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ΔΕ-ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2017 και το σχετικό αίτημα υπεβλήθη στο ΥΠ.ΕΣ.Με το αίτημά μας ζητούσαμε  να εγκριθούν 14 θέσεις εργαζομένων:

 Μετά όμως  την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου κρίθηκε  ομόφωνα ότι οι παρατάσεις των συμβάσεων των εργαζομένων στους Δήμους  είναι  αντισυνταγματικές  το Υπ. Εσωτερικών προγραμμάτισε την πρόσληψη περίπου 5.000 εργαζομένων, μέσω ΑΣΕΠ, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους Δήμους όλης της χώρας.Για αυτό το θέμα, το ΥΠ.ΕΣ., έδωσε την δυνατότητα στους Δήμους να τροποποιήσουν τις προτάσεις που είχαν κάνει επανεξετάζοντας τις ανάγκες τους.Έτσι στην εγκύκλιο  του ΥΠ.ΕΣ. με Αριθμό 19/οικ.22159/30.06.2017 επισημαίνεται ότι:   Μέχρι την 31η Ιουλίου 2017, οι ΟΤΑ α’ βαθµού και τα Ν.Π. αυτών που ήδη έχουν αποστείλει σχετικό αίτηµα στο πλαίσιο της προαναφερόµενης εγκυκλίου, δεν απαιτείται να προβούν σε καµία περαιτέρω ενέργεια, µπορούν όµως να αποστείλουν συµπληρωµατικό αίτηµα, κατόπιν επανεξέτασης των αναγκών τους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή, στον πίνακα του νέου αιτήµατος θα πρέπει να αποτυπώνεται το σύνολο των αναγκών τους, δηλαδή τόσο οι ήδη υποβληθείσες ανάγκες τους όσο και οι νέες που προέκυψαν κατόπιν επανεξέτασης των αναγκών τους, µε ανάλυση όλων αυτών ανά εργασιακή σχέση / κατηγορία εκπαίδευσης / κλάδο-ειδικότητα και ανταποδοτική υπηρεσία και µε προσδιορισµό της σειράς προτεραιότητας τους. Σηµειώνεται ότι µε την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου δύναται να τροποποιηθεί η ιεράρχηση των αναγκών σύµφωνα µε τα νεότερα δεδοµένα και ως εκ τούτου να καταγραφεί στον πίνακα διαφορετική σειρά προτεραιότητας σε σχέση µε το προηγούµενο αίτηµα.Έτσι στη συνέχεια   με την Απόφαση  του ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας  με Αριθμ.153/2017 της 18ης Ιουλίου επικαιροποίησαμε την παλαιότερη απόφασή μας και κάναμε  νέα πρόταση αιτούμενοι 31 θέσεις οι οποίες  προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας και δεν χρειαζόταν τροποποίησή του.  Στον παρακάτω πίνακα  φαίνεται η νέα πρόταση (με κίτρινο χρώμα) σε σχέση με τις οργανικές (δεξιά με μαύρο χρώμα)  θέσεις του Δήμου μας:

 Με τις νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών επιχειρείται η κάλυψη των θέσεων  στην καθαριότητα µε µόνιµες προσλήψεις, καθώς οι θέσεις αυτές, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ΟΤΑ α’ βαθµού, Αυτό, άλλωστε, αποτελεί χρόνιο αίτημα της ΠΟΕ-ΟΤΑ αλλά και των Δήμων όλης της χώρας.Ο Δήμος μας λοιπόν ακολούθησε τις οδηγίες και τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και δεν μπορεί κανείς να μιλά για προσωπικές παρεμβάσεις "πουλώντας" τις νόμιμες θέσεις εργασίας για μικροπολιτικές σκοπιμότητες.Τάσος ΤόκαςΔημοτικός Σύμβουλος του Δήμου ΕρμιονίδαςΕπικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ"   


Δημοσιεύτηκε στις 20 October 2017

Επιστροφή στην αρχική σελίδα