Κρανίδι

Ερμιόνη

Πόρτο Χέλι

Κοιλάδα

Δίδυμα


Δημοτικό Συμβούλιο

Στο θέμα για το οποίο συζητάμε σήμερα υπάρχει έλλειψη επιμέλειας και προγραμματισμού,  για πάρα πολύ καιρό, από το ΥΠΕΚΑ, την Περιφέρεια, και τον Δήμο μας ώστε να επιλυθεί το τεράστιο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων  και δεν νοείται  ότι υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη. Είναι ένα διαρκές έγκλημα εις βάρος της υγείας των κατοίκων της περιοχής μας τα τελευταία 3,5 χρόνια και δεν αντιμετωπίζεται όπως πρέπει αλλά με τρόπο που προκαλεί σε όλους μας πολλά ερωτήματα. Αν περιμέναμε ακόμα λίγο (50-60 ημέρες) τι θα γινόταν;Προς τι λοιπόν το κατεπείγον;Πότε γίνεται παροχή υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση;  Γιατί υπάρχει τόση βιασύνη και προχωρούμε  στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση ;Αυτό γίνεται  λόγω αδυναμίας τήρησης των προθεσμιών που απαιτούνται για τη διενέργεια σχετικού ανοικτού διαγωνισμού ή γιατί θέλουμε να δώσουμε τη «δουλειά » σε κάποιον δικό μας.; Για να γίνει μια απευθείας ανάθεση πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:α)  η εν λόγω υπηρεσία πρέπει να παρασχεθεί κατεπειγόντως και β) η ως άνω κατεπείγουσα ανάγκη πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, δηλαδή σε έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία  δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας της Δημοτικής  Αρχής, και δεν μπορούσαν σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν.  Η δε απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί προσφυγής στην  διαδικασία ανάθεσης, πρέπει,   να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη ώστε να καθίσταται εφικτός από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο έλεγχος της νομιμότητάς της .Πληρούνται λοιπόν τα παραπάνω;Όχι βέβαια!!Διότι ανατρέπεται η επίκληση των λόγων του κατεπείγοντος για την απευθείας ανάθεση  της υπηρεσίας αφού προκύπτει ότι για την παροχή αυτής θα μπορούσαν να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται για τις ανοικτές,   με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, ώστε να χωρήσει νόμιμη ανάθεση σε   επιχείρηση  σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής σε διαδικασίες για την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων και του ελεύθερου ανταγωνισμού, προς το συμφέρον του Δήμου μας    Κύριε Δήμαρχε,Τονίσατε ότι η εν λόγω απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας επεξεργασίας επεξεργασίας προδιαλεγμένων ρευμάτων ΑΣΑ σε ανάδοχο πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα λόγω του κατεπείγοντος δεδομένου ότι σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει αδυναμία διαχείρισης του συνόλου των απορριμμάτων της και μη τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και συνεπάγεται έντονες κοινωνικές αντιδράσεις.Προστατέψατε κύριε Δήμαρχε τα συμφέροντα του Δήμου μας;Η στηριχτήκατε  πάνω στην ανάγκη των κατοίκων που έχουν αηδιάσει με όλη αυτή την κατάσταση και  προχωρείτε σε ενέργειες εκ των προτέρων καταδικασμένες αφού οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που βρίσκεται το «Πράσινο Σημείο » είναι σαφώς αντίθετοι μιας και η πιθανότητα μιας νέας χωματερής είναι πολύ μεγάλη;Και να πάμε τώρα στη σύμβαση.Που θα αποθηκεύει ο ιδιώτης τα σύμμεικτα απορρίμματα ;

Στο Πράσινο Σημείο το οποίο έχει ενταχθεί  σε ΠΠΔ για ανακυκλώσιμα και μόνο υλικά και απαγορεύεται εκεί να γίνεται οποιαδήποτε διαλογή.

Θα επιστρέφει το υπόλειμμα;

Η σύμβαση μπορεί να χαρακτηριστεί  λεόντειος  μιας και ακριβοπληρώνουμε  την παροχή της υπηρεσίας:160000 ευρώ για 2000 τόννους απορριμμάτων80 ευρώ ο τόνος δηλαδή54 ευρώ τα βιοαποδομήσιμαευρώ τα ανακυκλώσιμαΧρηματοδοτούμε δηλαδή τον επιχειρηματία επειδή είναι ανίκανη η Πολιτεία μέσω των θεσμών της να λύσει το πρόβλημα.! Σε αυτή την περίοδο της οικονομικής ασφυξίας τα χρήματα είναι πάρα πολλά.!!!Και πως θα παίρνει το 31,26% των Αποβλήτων Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΑΑΥ) αφού για αυτά και τα βιοαποδομήσιμα  (καφέ κάδος ) μιλάει η σύμβαση; Είναι τόσο ευασθητοποιημένος και καλά ενημερωμένος ο δημότης που θα πετύχει η προδιαλογή στο σπίτι ;Συνοψίζοντας, δεν θα ψηφίσουμε την απευθείας ανάθεση γιατί:α) Είμαστε αντίθετοι στη λειτουργία του «Πράσινου Σημείου » στην είσοδο της πόλης του Κρανιδίου και δεν εμπιστευόμαστε ότι θα λειτουργήσουν όλα όπως λέτε γιατί  με όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα έχουμε τις επιφυλάξεις μας.καιβ) Έπρεπε η Δημοτική Αρχή για ένα τόσο μεγάλο ποσό της τάξης των 160000 € να προχωρήσει σε διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας ώστε να χωρήσει νόμιμη ανάθεση σε   επιχείρηση  σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής σε διαδικασίες για την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων και του ελεύθερου ανταγωνισμού, προς το συμφέρον του Δήμου μας.  Για τη ΝΕΔΥΠΕΡΤάσος τόκαςΓιώργος Πουλής  


Δημοσιεύτηκε στις 21 November 2014

Επιστροφή στην αρχική σελίδα