Κρανίδι

Ερμιόνη

Πόρτο Χέλι

Κοιλάδα

Δίδυμα


Αρθρο

        Του Γ.Πουλή υποψήφιου Δημοτικού Συμβούλου με τη ΝΕΔΥΠΕΡ                                       Πέμπτη 17-04-2014 Η πρώτη επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ΠολιτώνΗ ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ έχει από την ίδρυσή της διακηρύξει τις θέσεις της σχετικά με τα μεγάλα προβλήματα του καθαρού και πόσιμου νερού καθώς και της αποχέτευσης σε όλη σχεδόν την επικράτεια του Δήμου Ερμιονίδας.Έχει επίσης διακηρύξει τη σημασία της Ευρωπαϊκής πολιτικής και των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης προκειμένου να εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα χρηματικά κονδύλια για έργα ανάπτυξης.Η επισταμένη παρακολούθηση όλων των θεμάτων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίλυση πολλών προβλημάτων της περιοχής μας είναι και θα είναι ανάμεσα στις κύριες ασχολίες των μελών της παράταξής μας. H γνώση των προβλημάτων και η αναζήτηση της λύσης τους εντός και εκτός συνόρων από ανθρώπους καταρτισμένους, έμπειρους και διαθέσιμους, αποτελεί το εχέγγυο για μια διαφορετική προσέγγιση στην αναπτυξιακή πολιτική που ευαγγελιζόμαστε.Οι αναχρονιστικές πρακτικές με τις «γνωριμίες», τα «αλισβερίσια» και τα «ρουσφέτια» μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων της εξουσίας, που χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα για να μας κρατούν δέσμιους του πολιτικού κατεστημένου, οδεύουν ασθμαίνοντας προς το τέλος τους.Οι άνθρωποι της εποχής μας μορφώθηκαν, ενημερώθηκαν, ξύπνησαν. Όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε και να  πετύχουμε πολλά περισσότερα χωρίς «υποχρέωση» σε κανέναν. Σε αυτούς τους ανθρώπους απευθυνόμαστε.Το κείμενο που ακολουθεί, αναφέρεται στη δράση της «Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών»  και τη συλλογή πάνω από 1,6 εκατομμυρίων υπογραφών για την πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα καθαρού, πόσιμου νερού και σε δίκτυο αποχέτευσης όλων των ευρωπαίων πολιτών. Η πρωτοβουλία αυτή υποχρεώνει τις κυβερνήσεις όλων των Ευρωπαϊκών χωρών να εξασφαλίσουν την πρόσβαση αυτή. «Η Ευρωπαϊκη Πρωτοβουλία πολιτών για το δικαίωμα στο καθαρό νερό και αποχέτευση "Right2Water" είναι η πρώτη που κατάφερε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών για να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση. Έτσι τώρα η Επιτροπή έχει τρείς μήνες για να δράσει σχετικά!Αναλυτικότερα, η πρωτοβουλία είχε στόχο: "Η νομοθεσία τής ΕΕ πρέπει να απαιτήσει από τις κυβερνήσεις να εξασφαλίζουν και να παρέχουν σε όλους τους πολίτες πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα καθαρού, πόσιμου νερού και σε δίκτυο αποχέτευσης. Προτείνουμε:1. Τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη τής ΕΕ να είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν ύδρευση και αποχέτευση για όλους τους πολίτες.2. Η υδροδότηση και η διαχείριση των υδάτινων πόρων να αψηφούν τους «κανόνες της εσωτερικής αγοράς» και να απαγορεύεται η απελευθέρωση της αγοράς των υπηρεσιών ύδρευσης.3. Η Ε.Ε. να εντείνει τις προσπάθειές της για να έχουν όλοι πρόσβαση σε ύδρευση και αποχέτευση".

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε στις 19 Μαρτίου 2014 να απαντήσει θετικά στην πρώτη επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, σε ό,τι αφορά τους τομείς αρμοδιότητάς της.  Έτσι, πρόκειται άμεσα:- να εντείνει τις προσπάθειες, ώστε η ευρωπαϊκή νομοθεσία για το νερό να εφαρμόζεται    πλήρως στα κράτη μέλη- να ξεκινήσει πανευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την οδηγία για το πόσιμο νερό, προκειμένου να αξιολογήσει την ανάγκη για βελτιώσεις και το πώς αυτές θα μπορούσαν να επιτευχθούν- να βελτιώσει την ενημέρωση των πολιτών μέσα από μια πιο εναρμονισμένη και διαφανή διαχείριση και διάδοση των διαθέσιμων δεδομένων για τα αστικά λύματα και το πόσιμο νερό

να διερευνήσει το ενδεχόμενο να καταρτιστεί ένας συγκριτικός πίνακας επιδόσεων όσον αφορά την ποιότητα του νερού- να προαγάγει τον δομημένο διάλογο ανάμεσα στους ενδιαφερομένους για τη διαφάνεια στον τομέα της ύδρευσης- να αναπτύξει συνεργασία με υφιστάμενες πρωτοβουλίες με στόχο την παροχή ενός ευρύτερου συνόλου σημείων αναφοράς για τις υπηρεσίες ύδρευσης, βελτιώνοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των παρόχων αυτών των υπηρεσιών, δίνοντας στους πολίτες πρόσβαση σε συγκρίσιμα δεδομένα για τους βασικούς οικονομικούς και ποιοτικούς δείκτες- να ενθαρρύνει καινοτόμες προσεγγίσεις αναπτυξιακής βοήθειας (π.χ. στήριξη συμπράξεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις ύδρευσης και συμπράξεων μεταξύ δημόσιων φορέων), καθώς και να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών (π.χ. εργαλεία αλληλεγγύης)- να αναδείξει την καθολική πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής σε ζήτημα προτεραιότητας για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης μετά το 2015 και τέλος,- να καλέσει τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση στον τομέα της αρμοδιότητάς τους.Είναι δεδομένο ότι η εν λόγω πρωτοβουλία θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στις κατευθύνσεις του εν εν λόγω χώρου, που άμεσα άπτεται και των προτεραιοτήτων έργων.ΙστορικόΗ Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο καθορισμού της ευρωπαϊκής ατζέντας, το οποίο τέθηκε στην υπηρεσία των πολιτών τον Απρίλιο του 2012. Δίδει τη δυνατότητα σε 1 εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση σε τομείς της αρμοδιότητάς της. Η πρώτη επιτυχημένη πρωτοβουλία, με τίτλο "Right2Water". συγκέντρωσε 1,68 εκατομμύρια υπογραφές, ξεπερνώντας τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό υπογραφών σε 13 κράτη μέλη - πολύ πάνω δηλαδή απ' ό,τι απαιτούσε ο νόμος.»                                                                                                    Για τη ΝΕ.ΔΥ.Π.ΕΡ.                                                                                                 Γιώργος  Πουλής                                                                                Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος


Δημοσιεύτηκε στις 16 April 2014

Επιστροφή στην αρχική σελίδα